همایش عربی به سبک عمار

در شهر اهواز

به صورت ۲ نیم روز در روزهای ۱۲ و ۱۳  برای پسران و دختران خرداد برگزار خواهد شد.

برگزار کننده: آموزشگاه علوم ایران

جهت ثبتنام به آدرس زیر مراجعه نمایید

آدرس: کیانپارس، ۱۲ شرقی بعد از مارال آموزشگاه علوم ایران

تلفن: ۰۶۱۳۳۹۲۵۳۳۴

دیدگاه ها بسته شده است