سوالات درس عربی در کنکور ۹۴ طبق بودجه بندی سالهای گذشchartته بود. ۸ تست ترجمه، ۹ تست درک مطلب (شامل ۴ تست مفهوم، ۳ تست تحلیل صرفی و ۲ تست تشکیل) و ۸ تست قواعد که البته سهم مباحث منصوبات در مجموع ۵ گروه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و منحصرا زبان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته بود.

تغییر اساسی امسال در بخش تست های تشکیل بود که برخلاف تمام سال های گذشته “عیّن الخطاء” مدنظر بود نه “عیّن الصّحیح ” یعنی داوطلبان بایدگزینه غلط را انتخاب می کردند و این تغییر، سطح این سوالات را آسان تر کرده بود. البته این تغییر قبل از کنکور قابل پیش بینی بود چرا که در آزمون های جامع آزمایشی سنجش همین تغییر مشاهده شد.

در مجموع طبق نظرسنجی به عمل آمده از بیش از ۱۵۰۰۰ استاد عربی در تهران و شهرستان ها و رتبه های برتر سال گذشته در سایت کانون فرهنگی آموزش (www.Kanoon.ir) حدود ۱۳% آنان سوالات را ساده تر از حد انتظار و ۵۰% در حد انتظار و ۳۷% دشوارتر از حد انتظار تشخیص داده بودند. در مجموع سوالات ترجمه و درک مطلب رشته تجربی نسبت به سایر رشته ها سخت تر و چالشی تر بوده به طوری که ۲ سوال درک مطلب در این گروه مورد اختلاف نظر بین اساتید بوده که البته با توجه به تعداد شرکت کنندگان در این گروه و رغبت بیشتر به رشته تجربی در سال های اخیر و رقابت بیشتر این دشواری نیز قابل پیش بینی بوده است.

توضیحات جامع تر همراه با ارائه آمار دقیق در هر گروه آزمایشی را در ویدئو ضمیمه ببینید.

دیدگاه ها بسته شده است