خبرگزاری بین المللی نشنال

دوره های عربی در دانشگاه باید مورد اهمیت قرار گیرند همانطور که استاد عمار تاج بخش در اینجا نشان می دهد.

متن کامل خبر

افتخارات

تقدیرنامه کنفرانس ملی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

تقدیرنامه جشنواره انتخاب ایده های نوآورانه و فناورانه

گواهی پایان دوره ی دانشگاه اقتصاد

گواهی دوره آموزش کوتاه ضمن خدمت

سوابق تدریس

تهران     ● علامه حلی       ● فرزانگان       ● سیدالشهدا       ● رازی      ● عترت       ● پیشرو       ● ایران       ● فاتح       ● فرزانگان مدرن       ● خدیجه کبری       ● الزهرا       ● آلاء       ● دانش مفید       ●خواجه عبداله       ● شاهد راه زینب       ● بعثت       ● فرهنگ ده خدا       ● ماری مانوکیان       ● علوم نوری       ● برگزیدگان       ● مهرنامی   شهرستان     ● اصفهان (سیمیا)       ● دزفول(آریان علم)       ● آمل(هامون)       ● بهبان(قلمچی)     ● ساوه (ملاصدرا)       ● شیراز (ملاصدرا)       ● اهواز (علوم ایران)       ● ابهر(تعلیم خرداد)       ● شهرضا (قلمچی)       ●کرمانشاه (قلمچی)       ● تبریز (دانشگران)       ● مشهد (قلمچی)       ● گرمسار (قلمچی)       ● البرز(پژوهندگان و سلاله)