خبرگزاری بین المللی نشنال

دوره های عربی در دانشگاه باید مورد اهمیت قرار گیرند همانطور که استاد عمار تاج بخش در اینجا نشان می دهد.

متن کامل خبر

افتخارات

 

گواهی شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزش در سال 2017 در دُبی

گواهی پایان دوره ی دانشگاه اقتصاد

گواهی دوره آموزش کوتاه ضمن خدمت


تقدیرنامه جشنواره انتخاب ایده های نوآورانه و فناورانه

تقدیرنامه کنفرانس ملی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

سوابق تدریس

تهران     ● علامه حلی       ● فرزانگان .      ●بهشت       ● سیدالشهدا       ● رازی      ● عترت       ● پیشرو       ● ایران       ● فاتح       ● فرزانگان مدرن       ● خدیجه کبری       ● الزهرا       ● آلاء       ● دانش مفید       ●خواجه عبداله       ● شاهد راه زینب       ● بعثت       ● فرهنگ ده خدا       ● ماری مانوکیان       ● علوم نوری       ● برگزیدگان       ● مهرنامی      ● فرزانگان 1      ● فرزانگان 2      ● دبیرستان شهید مهدوی شهرستان     ● اصفهان (سیمیا)       ● دزفول(آریان علم)       ● آمل(هامون)       ● بهبان(قلمچی)     ● ساوه (ملاصدرا)       ● شیراز (ملاصدرا)       ● اهواز (علوم ایران)       ● ابهر(تعلیم خرداد)       ● شهرضا (قلمچی)       ●کرمانشاه (قلمچی)       ● تبریز (دانشگران)       ● مشهد (قلمچی)       ● گرمسار (قلمچی)       ● البرز(پژوهندگان و سلاله)      ● خرّم آباد ( آموزشگاه دانش پژوهان)