روش های کاربردی سرعت عمل در تست زدن عربی
آذر ۱۵, ۱۳۹۴
نمایش همه مطالب

سلاله کرج برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور

روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳

روز (۲): تکنیک ترجمه و تست پرونده ۱ کارآگاه ترجمه

روز (۳): ثلاثی مجرد و مزید و تست درس ۲ عربی جامع

روز (۴): لازم و متعدی و تست درس ۳ عربی جامع و کارآگاه پرونده ۴ و ۵

روز (۵): اسم از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۸ عربی جامع

روز (۶): جامد و مشتق و تست درس ۱۰ عربی جامع و کاراگاه پرونده ۱۱

روز (۷): معرفه و نکره و تست درس ۱۱ عربی جامع و کارآگاه پرونده ۱۰

 

 

لغات نشان دار عربی ۱ را از واژه نامه مرور کنید و همچنین جمع­های مکسّر

دیدگاه ها بسته شده است