همایش ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان

مدارس علامه حلی تهران

در کنار برترین های درس ادبیات، زیست و شیمی

زمان یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

مکان: دانشگاه شهید بهشتی

محل ثبتنام: تمام مراکز علامه حلی تهران

دیدگاه ها بسته شده است