استان البرز

شهر کرج

همایش بزرگ جمعبندی عربی به سبک عمّار برای همه … کنکور ۹۵

تاریخ: یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

یک جمعبندی ویژه در چند قدمی کنکور ویژه دختران و پسران

تا ۷۰% تأثیر در درصد عربی

برگزار کننده: آموزشگاه پژوهندگان علم و سُلاله

آدرس:

طالقانی شمالی، ابتدای خیابان مدنی تلفن: ۳۴۴۰۶۰۵۵-۳۴۴۷۵۷۲۳-۳۴۴۷۴۰۹۶-۳۴۴۱۲۶۹۵-۳۴۴۸۹۷۳۰ پژوهندگان علم

چهار راه طالقانی، بالاتر از اداره پست، جنب نمایشگاه بهمن، بمبست نسیم تلفن: ۳۲۲۶۳۷۲۷-۳۲۲۶۳۶۷۷-۳۲۲۵۳۰۱۹

دیدگاه ها بسته شده است