من کانونی هستم، برای کانونی ها برنامه ی ویژه ای دارم

همایش جمع بندی عربی به سَبکِ عمّار در کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) بهبهان

زمان: یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

جهت ثبت نام به آدرس زیر ماجعه نمایید:

خیابان کرم نسب، کانون قلمچی پسران

تلفن:

۵۲۸۲۳۸۳۴

۵۲۸۲۳۸۳۵

۵۲۸۲۳۸۳۶

دیدگاه ها بسته شده است