عربی زبان قرآن (۲) یازدهم انسانی

۲ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست
۲۳ جلسه آموزشی شامل :
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی،
ترجمه متن ها و تمرین ها
تدریس قواعد به همراه مثال
حل نمونه سوالات و تمرین های امتحان
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی روخوانی صحیح بالهجه عربی
حل تمرین های متخب کتاب درسی و نمونه سوالات نیم سال اول و دوم

اطلاعات بیشتر

عربی زبان قرآن (۲) یازدهم انسانی

۲ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست ۲۳ جلسه آموزشی شامل : تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی،
ترجمه متن ها و تمرین ها
تدریس قواعد به همراه مثال
حل نمونه سوالات و تمرین های امتحان
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی روخوانی صحیح بالهجه عربی
حل تمرین های متخب کتاب درسی و نمونه سوالات نیم سال اول و دوم
اطلاعات بیشتر

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی،

ترجمه متن ها و تمرین ها

تدریس قواعد به همراه مثال

حل نمونه سوالات و تمرین های امتحان

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی روخوانی صحیح بالهجه عربی

اطلاعات بیشتر

روخوانی صحیح بالهجه عربی

ترجمه متن ها و تمرین ها

تدریس قواعد به همراه مثال

حل نمونه سوالات و تمرین های امتحانات نوبت اول و دوم

اطلاعات بیشتر

 تدريس مفهومي و سطر به سطر کتاب درسی

 رو خواني متن درس با تلفظ کاملا عربي

ترجمه لغات متن درس و کليه تمرين ها

تدريس قواعد کتاب درسي به طور کامل به همراه ارائه تکاليف در پايان هرجلسه

حل تمرين ها و فعاليت هاي کتاب درسي

حل و بررسي نمونه سوالات امتحاني و تاليفي

اطلاعات بیشتر

آموزش مفهومی عربی اول دبیرستان

در این مجموعه متن درس به درس کتاب با لهجه صحیح عربی روخوانی شده و ترجمه گردیده است. قواعد هر درس، تدریس شده و تمرین های کتاب حل شده اند. علاوه بر آن قواعد هر درس به صورت کاربردی در متن پیاده سازی شده و نمونه سؤالات امتحانی را نیز شامل می شود. انتحان نیم سال اول و دوم نیز در این دی وی دی به صورت جلساتی مجزا آمده اند.
تعداد جلسات: 13

اطلاعات بیشتر آموزش مفهومی عربی دوم دبیرستان

در این مجموعه متن درس به درس کتاب با لهجه صحیح عربی روخوانی شده و ترجمه گردیده است. قواعد هر درس، تدریس شده و تمرین های کتاب حل شده اند. علاوه بر آن قواعد هر درس به صورت کاربردی در متن پیاده سازی شده و نمونه سؤالات امتحانی را نیز شامل می شود. انتحان نیم سال اول و دوم نیز در این دی وی دی به صورت جلساتی مجزا آمده اند.
تعداد جلسات: 22

اطلاعات بیشتر آموزش مفهومی عربی سوم دبیرستان

در این مجموعه متن درس به درس کتاب با لهجه صحیح عربی روخوانی شده و ترجمه گردیده است. قواعد هر درس، تدریس شده و تمرین های کتاب حل شده اند. علاوه بر آن قواعد هر درس به صورت کاربردی در متن پیاده سازی شده و نمونه سؤالات امتحانی را نیز شامل می شود. انتحان نیم سال اول و دوم نیز در این دی وی دی به صورت جلساتی مجزا آمده اند.
تعداد جلسات: 16

اطلاعات بیشتر آموزش جامع عربی کنکور

در این مجموعه شامل 3 دی وی دی است که در آن عربی را از پایه تا کنکور با روشی بسیار مفهومی در 25 جلسه نیم ساغته تدریس کرده ام. در پایان هر تدریس برنامه مطالعاتی ارئه شده است. با مطالعه سه روز در هفته به میزان روزی یک جلسه، کل عربی را میتوانید در 2 ماه مطالعه نمائید. توصیه میکنم این مجموعه را 2 بار اجرا کنید.
تعداد جلسات: 25

اطلاعات بیشتر جمع بندی قلق عربی

این مجموعه ویژه جمعبندی عربی در مدت محدود است. کل عربی 2 و 3 در 10 جلسه نیم ساعته به صورت همایشی جمعبندی کرده ام. در یک دی وی دی مجزا نیز کنکورهای سال اخیر را حل کرده ام. در این مجموعه قِلِق حل تستهای کنکور را ارائه نموده ام به همین دلیل است که نام این مجموعه قلق می باشد.
تعداد جلسات: 13

اطلاعات بیشتر دور خیز عربی 3

این مجموعه ویژه شب امتحان نهایی تهیه و تولید شده است. کل قواعد عربی 3 به همراه مطالب پایه ای آن و تکنیک های ترجمه در کمتر از 4 ساعت تدریس شده است و منبع مناسبی جهت یادگیری عربی3 در شب امتحان می¬باشد. در این مجموعه یک کتابچه شامل خلاصه قواعد عربی به همراه 3 نمونه امتحان نهایی می باشد. با این مجموعه امتحان نهایی را 20 خواهید گرفت.
تعداد جلسات: 7

اطلاعات بیشتر