فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

همایش های جمعبندی عربی به سبک عمّار ویژه کنکور۹۷

    هَمایِش­های عَربی بِه سَبکِ عَمّار ویژه کُنکور ۹۷ شهر تاریخ دانش ­آموزان برگزارکننده تلفن ثبت­نام ابهر ۶ اردیبهشت دختر آموزشگاه پدیده ۳۵۲۶۳۱۹۱ اهواز ۱۰ […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۶

همایش های عربی به سَبک عمّار در سال ۱۳۹۶

  مبحث تاریخ روز آموزشگاه شهر نیم سال اوّل عربی ۲ و تکنیک های ترجمه ۱۱/۸/۹۶ پنج­شنبه قلم­چی ۳۶۲۳۲۰۴۶ ۳۸۶۹۰۷۷۷ ۳۲۲۲۲۶۷۶ مشهد (دختران) نیم سال دوّم […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

شهید مهدوی برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

دبیرستان بهشت برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی ۱۴ روزه عربی تا تاریخ ۶ مهر: ۱) عربی عمار ص ۹ تا ۱۵ و مشاهده فیلم فعل از لحاظ زمان و صیغه از […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

سلاله کرج برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

پژوهندگان علم گلشهر آزادگان برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

پژوهندگان علم کرج شعبه آزادگان برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

علوم ایران اهواز برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

مهرنامی برتر برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]
شهریور ۹, ۱۳۹۶

مینار برنامه مطالعاتی جمعبندی تابستان ۹۶

برنامه مطالعاتی عربی به سَبک عمّار ویژه پایان شهریور روز (۱): فعل از لحاظ زمان و صیغه و تست درس ۱ عربی جامع و کاراگاه پرونده۳ […]