مهر ۸, ۱۳۹۴

همایش های عربی ۳ شهر مشهد کنکور ۹۵

همایش های عربی ۳ در شهر مشهد ویژه دختران و پسران منطبق بر آزمونهای کانون به شرح ذیل برگزار خواهد گردید: همایش های دختران روز اول: […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

همایش های عربی عمّار تاج بخش در شهر دزفول کنکور ۹۵

برای اولین بار در شهر دزفول همایش های عربی استاد عمّار تاج بخش در چهار روز مختلف در سال ۱۳۹۴ و منطبق بر آزمون های آزمایشی […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۴

همایش عربی استاد عمار تاج بخش کنکور ۹۱

مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

همایش عربی استاد عمّار تاج بخش کنکور ۹۳